Hlavný obsah

Kúpeľňový regál na kolieskach

Vlastnoručne vyrobená regálová veža poskytuje veľký priestor pre uteráky, kozmetiku a všetky ďalšie bežné kúpeľňové potreby. So štyrmi riaditeľnými kolieskami pod najspodnejšou kockou je možné tento kus nábytku navyše ľahko premiestňovať. Zlatý klinec: Pojazdný regál je taktiež navzájom otáčavý tým, že je každá kocka spojená s ďalšou a má zásuvkové kolieska. Vždy štyri prvky jednotlivých kociek môžu byť spojené buď na styk, alebo – trochu náročnejšie – spojom na pokos 45 stupňov.

1. Zmontovanie regálových kociek na pokos

Tu musíte pracovať veľmi presne, aby boli všetky plošné dielce jednej kocky úplne rovnaké: Plošné dielce každej kocky odrežte ručnou kotúčovou pílou s vodiacou lištou (uhol 45 stupňov).

Ak sú všetky plošné dielce náležite zrezané na pokos (v uvedenom príklade štyri kocky vždy po štyroch plošných dielcoch), zlepte hrany každej kocky. Kým lepidlo uschne, zafixujte konštrukciu upínacími popruhmi a chráničmi hrán (napr. z obalového materiálu). Šmirgľovým papierom potom ešte zbrúste malé zaoblenie na hranách kociek („zrazenie hrán“).

2. Zmontovanie regálových kociek na styk

Plošné dielce môžete alternatívne spojiť na tupo: Plošné dielce zoskrutkujte a zlepte na styk a otvory po skrutkách zaslepte záslepkami z bukových kolíkov.

3. Montáž pojazdových a zásuvkových koliesok

Pri pripevňovaní zásuvkových koliesok na horné tri kocky nakreslite na spodnú stranu každej kocky dve čiary, ktoré navzájom spájajú vždy protiľahlé rohy. Okrem toho nakreslite pomocou kružidla kružnicu. Štyri priesečníky teraz označujú miesta, do ktorých na kocky upevníte zásuvkové kolieska.

V označených miestach teraz vyvŕtajte 15-millimetrovým Forstnerovým vrtákom slepé otvory hlboké tri milimetre (použite stojan na vŕtačku) a následne pevne priskrutkujte skrutkovačom kolieska. Okrem toho urobte do každej z troch horných kociek na strane dna zhora zapustený 5 mm otvor. Do každej nižšie umiestnenej kocky ďalej predvŕtajte do hlavovej dosky 2 mm vrtákom otvor hlboký približne osem milimetrov.

Najspodnejšia kocka bude mať štyri riaditeľné kolieska (z toho dve so zarážkou), ktoré pevne priskrutkujte vždy približne desať milimetrov od okraja kocky. Nezabudnite na podložky!

Teraz navzájom spojte jednotlivé kocky (skrutky: 4,5 × 45 mm).  Skrutky citlivo dotiahnite skrutkovačom – kocky musia sedieť pevne, napriek tomu sa však nimi musí dať ľahko otáčať.

Galéria obrázkov: Kúpeľňový regál na kolieskach

Všetko na dosah ruky: Regálová veža je vďaka ovládateľným kolieskam mobilná a každá kocka sa navyše otáča okolo vlastnej osi.
Presná práca pri rezaní: Spoje kocky vyhotovené na pokos musia vždy vyzerať rovnako.
Skôr ako lepidlo uschne, držia kocku v danom tvare upínacie popruhy.
Pravítkom a kružidlom vyznačte polohu zásuvkových koliesok.
Na spodnú kocku pevne priskrutkujte štyri ovládateľné kolieska.
Po namontovaní zásuvkových a ovládateľných koliesok môžete jednotlivé kocky skrutkovať na seba.
 
 

Pravý uhol

Ako pomôcku na lepenie si môžete vyrobiť prostriedok s presnými rozmermi kocky: Jednoducho predvŕtajte lišty a hrany a lišty naskrutkujte na dosku so zodpovedajúcimi rozmermi. Pri lepení pokosu tak štyri plošné dielce jednej kocky zostanú v danej pozícii – kým nenainštalujete upínacie popruhy.

 • Aku skrutkovač
 • Prístrojové riaditeľné kolieska (4 kusy, z toho 2 so zarážkou)
 • Ceruzka
 • Vŕtačka
 • Príp. bukové kolíky
 • Bukové glejené drevo 18 mm: 16 dosiek 350 × 350 (na spojenie na pokos) alebo 8 dosiek 350 × 350 a 8 dosiek 314 × 350 (pre spoje na tupo)  
 • Lepidlo na drevo
 • Ručná kotúčová píla s vodiacou lištou
 • Pravítko
 • Skrutkovač 
 • Zásuvkové kolieska (12 kusov)
 • Upínacie popruhy a chrániče hrán
 • Skrutky do drevotriesky
 • Kružidlo