Hlavný obsah

Kladenie a škárovanie obkladov stien

Ľahko udržiavateľné obklady stien z dlaždíc sú presvedčivé nielen z pohľadu záťaže a odolnosti: Najrozmanitejšie tvary, farby a štruktúry povrchov keramických obkladov naviac ponúkajú voľné pole pre individuálne realizácie. Presné plánovanie, vhodný materiál a náradie, ako aj remeselná zručnosť pri pokládke sú predpoklady dokonalého výsledku.

Inšpiráciu, tipy a široký výber obkladov z rôznych materiálov, formátov, dekorov a designu ponúka oddelenie obkladov. Vzorové panely ukazujú príklady kladenia a možnosti použitia. Tieto prezentácie ponúkajú vybrané atraktívne príklady použitia obkladov a dlažieb pre Váš domov.

1. Rozvrhnutie obkladov

Skôr ako začnete s obkladaním stien, mali by ste si najskôr naplánovať rozvrhnutie obkladačiek, aby ste docielili požadovaný harmonický obraz. Ak chcete obkladať až do výšky stropu, vyznačte si v pravouhlých miestnostiach stred pomocou olovnice a obklady smerujte podľa neho. Dbajte na veľkosť krajnej obkladačky! Mala by mať minimálne polovičnú šírku obvyklej obkladačky.

Ak obklad steny nesiaha až po strop, začnite s obkladaním steny v spodnej časti. Ak máte stanovenú výšku, začnite zhora celými obkladačkami a dolu stenu obložte zrezanými časťami obkladačiek. Pomocou vodováhy si vyznačte úroveň obkladu a oblepte ju krepovou páskou. Ak neskôr nanesiete lepidlo na obklady a potom odstránite lepiacu pásku, budete mať jasný bod pre prvý rad obkladačiek.

Ak obkladáte rohy, použite na vonkajších hranách celé obkladačky a vo vnútorných zrezané – tam budú menej nápadné. Pri rezaní myslite stále na rohové škáry, ktoré budú neskôr vyplnené silikónom.

2. Správna príprava podkladu

Obkladačky na stenách môžu byť tzv. tenkovrstvým spôsobom položené na takmer všetkých podkladoch. Ak je teda podklad nosný, rovný, suchý a zbavený mastnôt a prachu. Plochu steny je vhodné ošetriť penetračným náterom. Následne nechajte dobre zaschnúť. Pri kladení dlažby v kúpeľni a podobných miestnostiach naviac naneste ďalšiu nepriepustnú izolačnú vrstvu. V opačnom prípade môže dôjsť ku škodám spôsobeným vlhkosťou. Špeciálne tesniace náterové systémy nájdete vo vašom BAUHAUSe.

3. Spracovanie a rezanie obkladačiek

Aby bolo rezanie obkladov rozmerovo presné, je vhodné použiť rezačku obkladov a dlažby. Obklad narežte na požadovanom mieste a zlomte ho cez rovnú hranu alebo pomocou lámacích klieští na obklady.

Pre priechody rúrok na kraji alebo uprostred obkladov vyvŕtajte pozdĺž naznačenej čiary tesne vedľa seba otvory pomocou vrtáku do kameňa. Výsledný otvor opatrne vylomte pomocou lámacích klieští na obkladačky alebo spojovacie miesta medzi pomocnými otvormi vytlčte pomocou kladivka na obklady.

Všetko náradie dostanete v špecializovanom centre BAUHAUS.

4. Kladenie obkladových dlaždíc

Pomocou hladidla na rovnú a napenetrovanú plochu steny naneste tenkú vrstvu lepidla na obklady (cca 5 mm) a spracujte ho zubatou špachtľou. Obkladačku pod ľahkým tlakom umiestnite do lepidla a vyrovnajte ju. Na docielenie presných a rovnomerných škár použite dištančné krížiky z plastu. Pomocou vodováhy priebežne kontrolujte či sú všetky obkladačky v jednej rovine – ak je lepidlo ešte vlhké, môžete obkladačky upraviť. Po  obložení celej plochy steny nechajte lepidlo vytvrdnúť minimálne 12 hodín.

Pamätajte: Namiešajte si vždy len toľko lepidla, koľko stihnete spracovať za cca 30 minút.

5. Škárovanie obkladových dlaždíc

Ak lepidlo vytvrdlo, pokračujte v škárovaní. Škárovaciu hmotu rozotrite priečne k obkladu pomocou gumenej stierky. Postup opakujte, kým nie sú škáry zaplnené. Hneď ako škárovacia hmota uschla, zotrite obklady vlhkým hladidlom so špongiou. Zarovnáte tým škáry a odstránite zvyšky škárovacej hmoty z obkladov. Špongiu občas prepláchnite v čistej vode.

Ak na povrchu obkladov zostáva mierny cementový závoj, odstráňte ho najskôr po dvoch týždňoch pomocou špeciálneho prípravku. V našom špecializovanom centre BAUHAUS sa informujte, ktorý výrobok je vhodný pre Váš obklad.

Rohové, dilatačné a styčné škáry, ako tu k vani, neškárujte: Obojstranne ich oblepte lepiacou páskou, pretože sa budú elasticky utesňovať špeciálnym silikónom. Zo škár starostlivo odstráňte všetky zvyšky lepidla a naneste predbežný tesniaci náter. Ten slúži na odmastenie podkladu a na lepšie priľnutie silikónu.

Kartušu so silikónom nasaďte v rohu a hmotu nanášajte v šírke škáry. Rozprašovačom na kvetiny nastriekajte na škáry zmes čistiaceho prostriedku a vody. Nadbytočný silikón nakoniec zotrite drevenou špachtľou a škáru uhlaďte prstami.

Obrázková galéria: Kladenie a škárovanie obkladov stien

Skôr ako začnete s kladením obkladov stien, mali by ste si najprv naplánovať ich rozvrhnutie tak, aby vznikol celkový harmonický obraz.
Lepidlo na obklady naneste v tenkej vrstve pomocou hladidla na rovnú a napenetrovanú plochu steny a spracujte ho zubatou špachtľou. Obkladačku umiestnite do lôžka z lepidla a pritlačte ju.
Akonáhle lepidlo pod dlažbou vytvrdlo, rohové, dilatačné a styčné škáry obojstranne oblepte lepiacou páskou a elasticky utesnite silikónom: Kartušu so silikónom nasaďte v rohu a hmotu nanášajte v šírke škáry. Nakoniec nastriekajte na škáry zmes umývacieho prostriedku a vody, drevenou špachtličkou stiahnite prebytočný silikón a škáru uhlaďte prstami.
Škárovaciu hmotu zaneste do škár priečne ku smeru obkladu pomocou škárovacej gumy alebo gumovej stierky. Nakoniec škáry vyhlaďte pomocou vlhkého hladidla so špongiou.

Stanovenie potrebného množstva materiálu

Na stanovenie přibližného potrebného množstva obkladov existuje jednoduché pravidlo:

Počet metrov štvorcových + 5 % dorezy (+ 10 % pri pokládke našikmo) + 5 % rezerva

Veľkosť ozubenia

Hĺbka zubu zubatej špachtle, ktorou je lepidlo na obklady po nanesení opracovávané, sa riadi dĺžkou hrany dlaždíc:

 • 50 až 100 mm = 3 až 4 mm
 • 100 až 200 mm = 6 mm
 • 200 až 250 mm = 8 mm
 • nad 250 mm = 10 mm

Klasifikácia lepidiel na obklady a dlažbu

Čím je podklad tvrdší, tým nižšie sú požiadavky kladené na lepidlo na obklady a dlažbu! Kód na obale (napr. symboly ako „Flexmörtel“ alebo kódy s písmenami/číslicami) pomôže pri výbere vhodného lepidla:

 • C = cementový výrobok
 • D = disperzné lepidlo
 • R = 2zložkové reaktívne lepidlo
 • 1 = normálna požiadavka
 • 2 = zvýšená požiadavka (dvojitá pevnosť v ťahu)

Alternatívne (symboly pre zvláštne vlastnosti):

 • F = rýchlotvrdnúce
 • T = lepidlo so zníženým sklzom
 • E = predĺžená doba zavädnutia (iba pri C2 a D2)

Triedy odolnosti

Glazované obkladové dlaždice sa rozdeľujú do 5 tried odolnosti (neglazované dlaždice sú oproti tomu od prírody veľmi odolné voči poškodeniu a oteru, spravidla sú citlivé na škvrny od tukov a olejov). Všeobecne si môžeme všimnúť, že čím lesklejšia glazúra, tým nižšia odolnosť:

 • Trieda odolnosti 1: iba obkladové dlaždice
 • Trieda odolnosti 2: obkladové dlaždičky a podlahové dlaždice pre mierne zaťaženie, napr. v kúpeľni
 • Trieda odolnosti 3: podlahové dlaždice v celej obývanej oblasti so stredným zaťažením, okrem kuchyne, chodby, terasy
 • Trieda odolnosti 4: podlahové dlaždice pre silnejšie zaťaženie, napr. kuchyňa, chodba, terasa
 • Trieda odolnosti 5: podlahové dlaždice pre najsilnejšie zaťaženie, napr. vo verejných objektoch

Lepenie obkladačky na obkladačku

Ak nemáte chuť pri renovácii obíjať staré, pevne držiace obklady, prilepte nové obkladačky priamo na starý obklad. Povrch starostlivo očistite (zbavte ho tuku, prasklín, prachu a vody) a pripravte špeciálnym penetračným náterom. Naneste lepidlo na obklady a dlažbu spracujte zubatou špachtľou. Obkladačku uložte na lepidlo, vyrovnajte a zľahka pritlačte. Medzery vyplňte škárovacou hmotou.

 • Distančné krížiky
 • Drôtená kefa
 • Hladidlo
 • Krepová páska
 • Kýbeľ
 • Lámacie kliešte na obklady - v prípade potřeby
 • Lepidlo na obklady a dlažbu
 • Obkladačské alebo gumové kladivko
 • Obkladačské kliešte na dlaždice
 • Obklady podľa potřeby
 • Odstraňovač cementového závoja
 • Olovnica
 • Penetrácia
 • Rezačka obkladov a dlažby - v prípade potreby
 • Rozprašovač na kvetiny
 • Silikón
 • Skladací meter
 • Stierková hmota
 • Škárovacia hmota
 • Škárovacie hladidlo alebo hladidlo z machovej gumy
 • Špongia
 • Tesniaci náter
 • Vodováha
 • Vŕtačka a vrták do kameňa - v prípade potreby
 • Zubatá špachtľa