Stavba prístreška

Prístrešok je znamenitým miestom pre parkovanie vášho auta: Poskytuje dostatok miesta a zároveň ochranu pred poveternostnými vplyvmi, ako sú krúpy, sneh, vietor a slnko. Tieto prístavky na vlastnom pozemku spravidla vyžadujú povolenie stavebného úradu. Ak máte všetko právne vyjasnené, môžete začať budovať. So stavebnicou prístreška je spravidla všetko za jeden až dva pracovné dni hotové – mal by vám však asistovať aspoň jeden pomocník.

 

Potrebujete podporu pri montážnych prácach alebo pri inštalácii? Odborný personál u nás v BAUHAUS spoločne s vami váš zámer naplánuje a potom ho uskutoční v spolupráci s vybranými regionálnymi remeselnými prevádzkarňami – za pevnú cenu. Okrem montáže výrobkov zakúpených u nás v BAUHAUS vám môže odborný personál BAUHAUS a koordinátori remeselníkov poskytnúť kompetentnú podporu taktiež pri ďalších prácach týkajúcich sa prestavby, renovácie a inštalácie. I ak by ste chceli využiť asistenciu iba pri časti montáže, my v BAUHAUS vám ochotne poradíme.

Mohlo by vás zaujímať: Montážny servis BAUHAUS


Návod

1. Vydláždenie vjazdu

So správnou technikou a správnym materiálom môžete príjazdovú cestu jednoducho vydláždiť sami. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov dláždenia je alfou a omegou podklad. Pre zjazdné vjazdy musíte založiť tri nosné vrstvy: Mrazuvzdornú vrstvu (cca 30 cm) z uduseného štrku alebo mrazuvzdorného drobného štrku; nosnú vrstvu (30 cm) zo zvibrovaného a uduseného drobného štrku; vrstvu piesku alebo drviny (3 – 5 cm) ako lôžko, do ktorého sa nakoniec kladú dlaždice.

V uvedenom príklade boli kladené betónové dlaždice rôznych veľkostí a v divokej väzbe. Uhlové tvárnice v betónovom lôžku tvoria ohraničenie k susednému pozemku. Do zabetónovaných kotiev stĺpikov v tvare H sa neskôr prichytia stĺpiky prístreška.

Všeobecné informácie k téme dláždenia a základov nájdete v ďalších Tipoch od profesionála BAUHAUS.

Mohlo by vás zaujímať: Záhrada a voľný čas

Mohlo by vás zaujímať: Zhotovenie základov

2. Zmontovanie prístreška 

Ak je dláždená plocha pripravená, začnite s montážou stavebnice prístreška (v danom prípade dodržuje individuálny návod výrobcu). Začnite so stĺpikmi pri domovej stene: Osaďte stĺpiky do kotiev stĺpikov v tvare H, presne ich vyrovnajte a zafixujte skrutkami so šesťhrannou hlavou.

Pozor: Vždy predvŕtajte otvory – aj otvory na upevnenie sedlových nosníkov, vzperných trámov a čelných dosák.

Postupne tak namontujte všetky ďalšie nosníky. Dbajte na to, aby boli presne vertikálne vyrovnané a mali rovnakú dĺžku (jednotlivé stĺpiky príp. skráťte).

 

Položte dva sedlové nosníky do pripravených výrezov na stĺpikoch (vyrovnajte ich horizontálne) a zafixujte ich skrutkami so šesťhrannou hlavou, podložkami, kotvami na vysoké zaťaženie a maticami.

Celú konštrukciu prístreška stabilizujte dodatočne tým, že na voľne stojacej strane na stĺpikoch a sedlových nosníkoch pomocou skrutiek do dreva zafixujete takzvané vzperné trámy.

 

Teraz môžete postupne klásť väznice a zoskrutkovať ich so základnou konštrukciou. Sedlové nosníky sú v uvedenom príklade už z výrobného závodu vybavené zodpovedajúcimi uhlovými spojkami.

Pred pokrývaním strechy prístreška pripevnite čelné dosky na oboch krátkych stranách a na voľne stojacej dlhej strane. Čelné dosky musíte v prípade potreby vhodne zrezať – najlepšie ručnou kotúčovou pílou.

 

3. Pokrývanie strechy prístreška 

Nakoniec pokryte strechu – v uvedenom príklade nerozbitným a voči UV svetlu odolným hliníkovým trapézovým plechom, ktorý zafixujete k väzniciam samoreznými skrutkami s tesnením.

Napojenie na stenu musí byť nepriepustné: Tu použite špeciálne profily na napojenie na stenu a špeciálnym silikónom (vhodným na vonkajšie použitie) utesnite všetky napojenia smerom k domu tak, aby sa do žiadnej škáry medzi prístreškom a stenou nemohla dostať voda.

Tip

Dažďový žľab 

V závislosti od stavebnice prístreška musíte inštalovať dažďový žľab na odvádzanie vody. V uvedenom príklade je použitý hrantíkový žľab z plastu, ktorý sa kladie medzi dve väznice. Väznice majú v oblasti žľabu drážky na prichytenie. Aby padajúce lístie neupchávalo odtok, umiestnite do hrdla závesu žľabu ochrannú mriežku proti lístiu.

Náradie a materiál

 • Aku skrutkovač
 • Príp. vyrovnávacie trámiky, v tvare klinu
 • Ceruzka
 • Stavebnica prístreška vr. montážneho príslušenstva (skrutky so šesťhrannou hlavou, skrutky so šesťhrannou hlavou, skrutky do dreva, matice, podložky, kotvy na vysoké zaťaženie, uhlové spojky)
 • Strešná krytina (napr. hliníkový trapézový plech) vr. upevňovacieho materiálu a výplní profilov
 • Kotvy stĺpikov v tvare H, pozinkované
 • Ručná kotúčová píla
 • Rebrík 
 • Otvorené kľúče/očkové kľúče
 • Silikón, vhodný na použitie vonku vr. kartušové pištole 
 • Súprava nástrčkových kľúčov
 • Profily na napojenie na stenu podľa potreby vr. upevňovacieho materiálu
 • Vodováha 
 • Skladací meter/meracie pásmo

Podľa okolností daných montážou sú možnosti upevnenia obmedzené alebo sa musia preveriť individuálne.

Galéria

Základná kostra prístrešku pre auto sa skladá z jednotlivých drevených stĺpikov, ktoré musia byť presne vyrovnané do jednej výšky, musia byť kolmo a priskrutkované do stabilných kotiev stĺpikov v tvare H.

Na uchytenie väzníc sú sedlové nosníky osadené už z výrobného závodu uhlovými spojkami.

Väznice sa pokladajú postupne na bočné sedlové nosníky a priskrutkujú sa k uhlovým spojkám.

Strechu tvorí hliníkový trapézový plech. Úplne vpredu a úplne vzadu upevnite navyše medzi strešnú krytinu a väznicu výplň profilov.