Aby boli stromy a kríky na vašej záhrade zdravé a silné, je potrebné pravidelne orezávať ich vetvy. Správne načasovaný a vykonaný rez zabezpečí ich dobrý zdravotný stav a vitalitu. Poradíme vám, kedy je vhodný čas na orez rôznych druhov drevín a ako pri tom správne postupovať.

Správne načasovanie orezu

Radikálne orezávanie, takzvané omladzovanie či výrub stromov, vykonajte v období vegetačného pokoja rastlín. Ten obvykle trvá od začiatku novembra do konca marca, záleží však na aktuálnych vonkajších teplotách.

Vykonanie radikálneho rezu v období vegetačného pokoja poskytne stromom a kvitnúcim drevinám dostatok času na regeneráciu a podporí rast výhonkov na jar.

V letnom období môžete skrátiť konkurenčné či príliš dlhé výhonky. Ideálne je tento rez vykonávať približne od polovice augusta do polovice septembra.

Orez ako ozdravná kúra pre kvitnúce kry

Pravidelný orez okrasných krov zabezpečí ich pekný vzhľad a bohaté kvitnutie.

Správny čas orezu sa u jednotlivých druhov krov líši. Vo všeobecnosti platí, že kry kvitnúce na jar, ako sú tavoľníky, zlatý dážď, jazmín, orgován a ďalšie, by mali byť orezané po odkvitnutí s odstupom približne troch rokov. 

Kry kvitnúce v lete, ako sú bradavec, tavoľník, hortenzia, zemolez, mahónia, imelovník, tamariška a ďalšie, môžete orezávať každý rok skoro na jar. 

Odstrániť by ste mali predovšetkým suché časti drevín, vetvy rastúce dovnútra koruny krov, vetvy zlomené a tiež tie, ktoré sa navzájom dotýkajú. Rez vykonajte kúsok nad očkom – pokiaľ ponecháte dlhý pahýľ, jednoduchšie ho môže napadnúť infekcia, keďže rastlina už túto časť nechráni.

U krov, ktoré neboli dlhý čas orezávané alebo boli orezávané zlým spôsobom, odporúčame takzvaný zmladzovací rez. Pri ňom je drevina výrazne skrátená. Dajte však pozor, pre niektoré druhy krov (napr. zlatý dážď) nie je tento postup príliš vhodný. Naopak, veľmi dobre môžete zmladenie vykonať pri vtáčom zobe, imelovníku, hlohyni, tavoľníkoch, tavoli, pajazmíne, vajgélii, orgováne, machovke, ľubovníku, rakytníku, zemoleze či dulovci.

Ihličnany vo všeobecnosti zle znášajú orez, preto pri nedostatku miesta radšej štiepte nové výhonky, čím podporíte zahustenie kra. Takto postupujte hlavne pri boroviciach.

Ako postupovať

Pokiaľ máte veľa kríkov na zmladenie, môžete použiť nožnice na živý plot. Najlepšia je však ostrá pílka, pákové alebo ručné nožnice. Rez je čistejší a rany sa budú ľahšie hojiť. Pri veľkých ranách je dobré ošetrenie stromovým balzamom.

Pri okrasných stromoch záleží na druhu stromu a tvare koruny. Rez vykonávajte od februára do marca. Vždy vyrezávajte vetvy, ktoré sú suché, napadnuté či poškodené.

Orez stromov s previsnutými vetvami

Typickým predstaviteľom týchto drevín je krútená odroda vŕby babylonskej. Tú obvykle nie je nutné orezávať, dobre však znáša prípadný tvarovací rez.

Vŕbu rakytovú, ľudovo nazývanú bahniatka, zastrihnete až po odkvete. Nebojte sa vykonať hlbší rez – vŕba v priebehu roka znova dorastie a budúcu jar sa vám odvďačí množstvom kvitnúcich výhonkov.

Okrasné neprevisnuté vŕby, napríklad obľúbená vŕba japonská „Hakuro Nishiki“, by mali byť zastrihávané pravidelne, aby sa ich koruna pekne zahustila.

Ďalšími previsnutými druhmi, ktoré dobre znášajú rez, sú moruše, buky, bresty, jasene a okrasné jablone. Naopak, previsnuté japonské javory rez zle znášajú, preto ich orezávame, až keď je to už skutočne nutné.

Orez stromov so stĺpovitým vzrastom

Bežnými druhmi sú stĺpovité buky, duby, hraby a ďalšie. V ich prípade väčšinou postačí odstránenie suchých či silno poškodených vetiev. Dávajte pozor na to, aby ste sa nedotkli vnútorného púčika. Tak nepoškodíte stĺpovitý vzhľad dreviny.

Zásady správneho rezu

  • Na rez použite nožnice určené na strih živých rastlín. Spoznáte ich podľa toho, že majú protiľahlé čepele, nie kovadlinu.
  • Náradie na rez má byť ostré. Pamätajte, že ide o „rastlinnú chirurgiu“.
  • Pokiaľ sú prírastky tenké, vykonáme hlbší rez. Pokiaľ má však ker či strom vitálne prírastky, môžete strihať menej a podporiť tak násadu kvetov či plodov.

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pre v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["24866257","29255902","24754741","21168389","20559634","23715976","24814797"]}}

Správny a chybný rez

Správny rez

Takto by mal vyzerať správne rez vetvy – rez má byť vedený mierne šikmo nad púčikom, kedy by sa hrana rezu mala nachádzať v rovnakej výške ako špička púčika.

Chybný rez – rez pod púčikom

Takto by ste výhonky strihať nikdy nemali. Púčik vyčnieva nad reznou plochou a nie je tak chránený. Tiež ho môžete poškodiť nožnicami pri samotnom reze.

Chybný rez – rez nad púčikom

Ani tento rez nie je správny – zvyšná časť vetvy (pahýľ) je príliš dlhá. Rastlina už do tejto časti neposiela živiny a tento pahýľ sa stáva vstupnou bránou pre rôzne infekcie.

Chybný rez vetvy – príliš šikmý rez

Ide o veľmi častú chybu pri strihaní stromov – nožnice sú nastavené šikmo k vetve a rezná plocha je tak príliš veľká. Často takto nechcene poškodíme aj základ púčika, ktorý je uložený vo vetve.

{"vsf-page-link":{"page-id":452}}