Správne murovanie: postavenie okrasného múru v záhrade

Tento zakrivený okrasný múr s tehlami z kremenných betónových tvaroviek dekoratívne oddeľuje terasu od okraja pozemku, ktorý sa za ním nachádza. Ochranný múr získava svoj pôvab náhodnou kombináciou rôznych formátov tvaroviek a farbených odtieňov. Aby mohol okrasný múr so vzhľadom zrúcaniny hradu bez problémov postaviť aj laik, používa sa hotová stavebnica: Všetky tvarovky sú dopredu opracované, majú navzájom zladené tvary a dostať ich v zodpovedajúcich kvantitatívnych pomeroch. Alfou a omegou bezproblémového vybudovania okrasného múru je čo najpodrobnejší situačný nákres s rôznymi formátmi a farbami tvárnic.

Pozor: Záhradné múry sú stavbami, ktoré spravidla podliehajú stavebnému povoleniu. Pred začatím stavby sa informujte o podrobnostiach na príslušnom úrade.


Návod

1. Založenie základu

Na bezpečné a trvalé upevnenie okrasného múru potrebujete solídny základ: Po tom, čo ste určili priebeh múru, najskôr vykopte zeminu pre zodpovedajúci základový pás (tu: 70 cm hlboký a 50 cm široký).  Teraz ho vyplňte zmesou štrku a piesku ako drenážnou vrstvou, všetko zarovnajte hrabľami, zhutnite zhutňovačom a povrch následne stiahnite do roviny.

Rozmiešajte cementovú maltu (dodržujte údaje výrobcu) a výkop vyplňte maltou až k povrchu terénu. Počas plnenia maltu neustále hutnite a nakoniec ju stiahnite dohladka. Cementovú maltu si môžete namiešať taktiež sami  z cementu a kopaného piesku s podielom štrku.

Ďalšie tipy a cenné informácie k práci s betónom získate v Tipoch pre profesionála: Zhotovenie základov.

Skôr než môžete stavať múr, musíte nechať základ vytvrdnúť (dodržujte údaje výrobcu).

Pozor: Práce na základoch ani práce s maltou nevykonávajte v mraze. Čerstvo zaliate základy vždy navyše zakryte fóliou, aby boli chránené pred vytrvalým dažďom alebo príliš rýchlym vysychaním (príp. ich udržujte vlhké postrekovaním vodou).

2. Kladenie okrasného múru

Murovacie prvky sa musia klásť na väzbu – od toho závisí jednak optický vzhľad, a jednak stabilita múru. Každá tvarovka musí byť presadená o určitú hodnotu voči tvarovke, ktorá sa nachádza pod ňou – o takzvanú mieru previazania. Zjednodušený vzorec pre výpočet znie: Miera previazania p ≥ 0,4 × výška tvarovky v ≥ 45 mm. V prípade tvaroviek vysokých 200 milimetrov napríklad vyplýva: 0,4 × 200 = 80. Hodnota 80 je väčšia než 45, miera previazania je teda dosiahnutá s 80 milimetrami a tvarovky sa murujú s presadením minimálne o túto hodnotu.

Prehľad väzieb múrov

Tehly, ktoré sa kladú naprieč lícom steny, sa nazývajú väzáky.

Tehly, ktoré sú umiestnené pozdĺžne k lícu steny, sa nazývajú behúne.

Pri polokrížovej väzbe sa po jednotlivých radoch strieda behúňová a väzáková vrstva.

Kvôli väčšej hrúbke steny sa na lícovú stranu striedavo kladú väzáky a behúne.

Na rohoch sa behúne navzájom vždy z polovice striedavo prekrývajú.

Tu sa behúne viažu v každom druhom rade do susednej steny.

Pred začatím práce sa zoznámte s rôznymi farbami a tvarmi murovacích prvkov. Skôr ako budete murovať, mali by ste si niekoľko tvaroviek jednej vrstvy položiť skúšobne – usporiadanie farieb tak je možné ešte meniť podľa vkusu.

Pozor: Celkový harmonický výsledok spočíva v rozmanitosti! Príliš časté opakovanie toho istého farebného odtieňa jednej tvarovky na určitom mieste nepôsobí esteticky.

Z trasového cementu namiešajte zvlhnutú maltu (vláčnu a napriek tomu konzistentnú) a murovacie prvky usadzujte vrstvu za vrstvou. Maltu pritom nanášajte v dostatočnom množstve a rovnomerne. Vypĺňajte aj vertikálne styčné škáry medzi tvarovkami, ak možno bez prázdnych priestorov – opakovaným zatlačovaním malty murárskou lyžicou. Ak nebudú škáry vyplnené maltou bez prázdnych priestorov, môže neskôr dochádzať k prekvitaniu.

Pozor: Priemerná šírka škáry je v prípade tohto okrasného múru dvanásť milimetrov. Minimálne odchýlky pritom nie sú tragédiou. Práve naopak, drobné nepresnosti pôsobia v takto rustikálnom múre dokonca opticky príjemne a v ďalšej vrstve ich je možné vyrovnať.

Tvarovky usadené na uhladenom maltovom lôžku vyrovnajte vodováhou a zľahka na ne poklepte plastovým kladivom. Tým môžete vyrovnať taktiež drobnejšie nerovnosti.

Ak musíte tvarovky narezávať, použite na to rozbrusovaciu pílu. Do brúsky je možné použiť rôzne nástrojové nástavce. Na normálne betónové tvarovky spravidla stačia bežné rezné kotúče na dlaždice. Diamantové rezné kotúče sú ideálne na prírodný kameň – alebo použite profesionálny stroj na rezanie za mokra. V prípade takýchto stavebníc sa však musí narezávať iba niekoľko tvaroviek.

Pozor: Ochrana sluchu, ochranné okuliare, protiprachová maska, dobré pracovné rukavice a obuv s oceľovými špičkami sú pri rezaní tvaroviek absolútnou nutnosťou!

Pohľadové plochy rohových tvaroviek opracujte špiciakom. Dláto pritom držte šikmo, aby mal povrch prirodzený pôvab. Hrany nakoniec zaoblite štokovačkou (alternatívne tesárskym kladivkom).

Zvláštnosťou okrasného múru je roh vytvarovaný ako zaoblenie (polomer 130 cm). Na to sa používajú prefabrikované klenáky (hrubé 15 cm). Ďalšie formáty zhotovíte z existujúcich tvaroviek: Hydraulickou štiepačkou ich rozbite na klenáky.

Okenný výklenok v múre vytvoríte pomocou blokov.

Zde dbejte i na to, abyste nanášeli dostatečné množství malty z trasového cementu.

Po tom, čo malta na ohmat stuhne (dodržujte údaje výrobcu), nastáva starostlivé vyškárovanie. Škáry pritom nerobte s lícom, ale minimálne o päť milimetrov hlbšie, než je povrch tvaroviek. Maltu uhlaďte škárovačkou. Chýbajúci materiál môžete v malom množstve zatlačiť do škáry rukou – zároveň ho uhlaďte. Po vyškárovaní omeťte múr metlou.

Tip

Betón

Pri drobnejších prácach používajte najradšej hotový betón. Dvadsaťpäťkilové vrecia, ktoré dostať v BAUHAUS, sa jednoducho prepravujú a musia sa už len namiešať s vodou (dodržujte údaje výrobcu).

Betón si však môžete namiešať aj sami. Tu záleží na spôsobe použitia a správnej zmesi cementu, prísad (piesku a štrku zrnitosti medzi 16 a 32) a vody: Existuje takzvaná univerzálna zmes (napr. na drobné základy, záhradné dosky a stupne). Pomer miešania je tu 1 diel cementu, 4 diely prísady a 0,5 litra vody.

Namiešanie betónu: Premiešajte suché zložky. Postupne potom pridávajte vodu, pokým betón nezíska pastovitú konzistenciu. Zavlhnutý znamená, že je betón trochu mrvivý, vlhký, ale nie tekutý.

Vytvarovanie škár odolávajúcich poveternostným vplyvom

Škáry v múre vytvarujte tak, aby odolávali poveternostným vplyvom – v opačnom prípade by sa voda pri daždi zadržiavala v bokoch škár a malta by sa časom vymrvila. Škárovačkou alebo hadicou maltu jednoducho rovnomerne zatlačte jeden až dva milimetre hlboko do škáry.

Náradie a materiál

 • Krycia fólia
 • Strhovacia lata alebo doska
 • Pracovné rukavice
 • Stavebný vedierko/nádoba na maltu
 • Betónové tvarovky v stavebnici podľa potreby
 • Bloky podľa potreby
 • Vŕtačka s miešacím nástavcom
 • Drôtená metla
 • Škárovačka
 • Gumové / plastové kladivo
 • Murárska a hladiaca lyžica
 • Pohrabávač / hrable
 • Vibrátor/tlačidlo
 • Lopata
 • Zmes štrku a piesku
 • Stavebné koliesko
 • Ochranné okuliare
 • Štiepačka tvárnic
 • Pemrlice / kladivo s mäkkým čelom
 • Malta z trasového cementu
 • Rozbrusovacia píla
 • Cementová malta (hotová zmes na rozloženie vodou)

Galéria

Vlastnoručne vymurovaný okrasný múr dodá terase patričný rámec. Vo večerných hodinách sa rôzne zdroje svetla postarajú o stredomorskú atmosféru.

Pred výstavbou a počas stavebnej fázy chráňte tehly a stavanú múr pred vlhkom!

Povrch základového pásu musí byť presne vodorovný. Na zhotovenie základu môžete použiť aj vlastnoručne vyrobené drevené debnenie. Cementová malta sa potom naplní do debnenia až po horný okraj a stiahne sa do roviny.

Na zrazenie hrán jednotlivých tehál sa hodí pemrlice.

Murovacie tehly pokladajte na uhladené maltové lôžko. Dbajte na to, aby ste škárovaciu maltu starostlivo zapracovali do medzier. Po usadení tehál skontrolujte každý rad vodováhou. Nerovnosti odstráňte miernym poklepaním plastovým kladivom.

Prebytočnú škárovaciu hmotu vždy ihneď odstráňte, aby sa zamedzilo znečisteniu tehál.

Čím přesněji při zdění pracujete, tím jednodušší je později čisté vyspárování.