Hlavný obsah

Záruky a garancie

Garancia najnižšej ceny

Spoločnosť BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s., Váš špecialista pre dielňu, dom a záhradu, poskytuje trvalo najširší výber tovaru pre domácich majstrov a profesionálov za neporaziteľné ceny.

A NA TO VSÁDZAME NAŠU JEDINEČNÚ GARANCIU NAJNIŽŠEJ CENY 12 %! 

V prípade, že do 14 dní po dátume nákupu určitého tovaru, resp. produktu na predajni spoločnosti BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s., nájdete v ponuke iného predajcu v rovnakom meste identický produkt, t. j. produkt označený identickým registrovaným kódom EAN, za nižšiu cenu, potom neváhajte a príďte do predajne spoločnosti BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s., kde ste produkt zakúpili. Pokiaľ doložíte, že iný predajca v meste predáva rovnaký produkt za nižšiu cenu, poskytneme Vám na zakúpený produkt zľavu tak, aby cena produktu zodpovedala cene ponúkanej iným predajcom, naviac ešte zníženej o 12 %. Garancia najnižšej ceny sa vzťahuje len na jeden kus daného tovaru. Garancia najnižšej ceny sa nevzťahuje na tovar ponúkaný zo strany iného predajcu prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, najmä na internetovú ponuku, ďalej na tovar ponúkaný vo veľkoobchodných ponukách a výpredajoch, ako aj na tovar ponúkaný zo strany iného predajcu ako použitý, nekompletný, poškodený, či ponúkaný s poškodeným originálnym obalom, prípadne bez neho, a na koberce. Garancia najnižšej ceny sa nevzťahuje na tovar predaný prostredníctvom internetového obchodu BAUHAUS.

5 rokov BAUHAUS záruka

Spoločnosť BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s. poskytuje v zmysle svojich platných a účinných záručných podmienok na všetky ňou predávané elektrické či motorové ručné náradia a stroje predĺženú záruku v dĺžke 5 rokov od dátumu zakúpenia. Táto predĺžená záruka sa nevzťahuje na akumulátory, batérie, svetelné zdroje a ďalšie súčasti, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebeniu, ani na spotrebný materiál.

Táto záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli prirodzeným opotrebením, nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu), mechanickým poškodením produktu vrátane náhodného poškodenia (pádom, cudzím predmetom a pod.), neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja, prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.), prírodnými, príp. ktoré boli zákazníkovi známe už pri nákupe. Záruka zaniká, pokiaľ bude otvorený (rozmontovaný) kryt zariadenia.

Zákazník vady, na ktoré sa vzťahuje predĺžená záruka, oznámi v ktorejkoľvek predajni BAUHAUS k.s. v Slovenskej republike, a pri tomto oznámení predloží vyplnený originál záručného listu k tovaru a originálny pokladničný doklad preukazujúci jeho zakúpenie u predávajúceho.

Kontrola kvality

BAUHAUS si stojí za kvalitou ponúkaných produktov. Preto ponúkaný tovar prechádza kontrolou kvality pred tým, ako ho zaradíme do nášho sortimentu. Pokiaľ nenájdeme výrobok zodpovedajúcej kvality, nechá si ho BAUHAUS sám vyrobiť. Tieto produkty ponúkame pod osobitnou a výhradnou značkou. Kvalitu netestujeme jedenkrát, ale pri každom prijatí na sklad. Ponúkame tak tovar bez akýchkoľvek vád.

Vrátenie tovaru

Ak nakúpite nadbytočné množstvo tovaru, alebo ste nekúpili ten správny, jednoducho ho vráťte. Zakúpený tovar môžete vrátiť do štyroch týždňov od dátumu jeho zakúpenia. Možnosť vrátenia tovaru platí len pri predložení dokladu o kúpe vystaveného pri kúpe vracaného tovaru, pričom takto je možné vrátiť len nepoužitý a nepoškodený tovar zabalený v nepoškodenom originálnom obale. Možnosť vrátenia tovaru neplatí pre tovar na objednávku, tovar na prírez alebo tovar, ktorý bol upravený na prianie zákazníka.

Chcete sa niečo spýtať? Kontaktujte nás!

 

Uvedený email použijeme len pre odpoveď na vašu otázku. Ak chcete vedieť viac o našich zásadách, prečítajte si naše Prehlásenie o ochrane osobných údajov.