Hlavný obsah

Kids Club

Obrovská zábava z majstrovania pre všetky deti od 4 rokov!

Ahoj deti,

máte chuť majstrovať, maľovať a byť kreatívnymi? V Kids Clube, našej dielni, určenej špeciálne pre vás, máme náradie, farby, drevo, kartóny a všetko, čo je treba na realizáciu skvelých remeslných nápadov. Popri tom sa naučíte zaobchádzať s náradím a materiálmi – a so svojimi výrobkami môžete prekvapiť svojich rodičov a priateľov!

V každom Kids Clube je na programe nová téma, napríklad vytvoriť štítky na dvere, maľovať vtáčie búdky alebo iná zábava.

Aktuálnu tému a termín nájdete vždy na tejto stránke.

Kids Club galéria

Ste zvedaví, aké zaujímavé majstrovské práce sme už v Kids Clube robili? Potom sa pozrite na naše fotky. Môžete kliknúť na každú fotku, aby sa zväčšila. Ak kliknete na šípku, prejdete na ďalší obrázok.

 
 

Prihláška na remeselnú dielňu pre deti Kids Club 21.10.2017

Aby sme zaistili dostatok materiálu a pomôcok pre všetky deti, potrebujeme, aby boli všetci účastníci Kids Clubu registrovaní. Registrovať sa môžete pomocou formulára nižšie. Povinné polia sú označené hviezdičkou:

 

**  Súhlasím, aby spoločnosť BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s., Cintorínska 7, Bratislava 811 08, IČO: 47 794 437, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sr, vl. č. 1424/B, spracúvala osobné údaje môjho dieťaťa v rozsahu: Meno a priezvisko, dátum narodenia, vek, adresa, telefón v rámci prihlášky na worshopy Kidsclub, pre marketingové účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas udeľujem na dobu 5. rokov (slovom piatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu. Bol som poučený/á o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona a že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať bez udania dôvodu.

***Súhlasím s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú a som si vedomý/á toho, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať.