Ochrana proti vlámaniu

Domov má poskytovať bezpečie a nemá byť samoobsluhou pre darebákov. Veľa domov a bytov však nepredstavuje pre zlodejov príliš veľkú výzvu.  Avšak: Už po dvoch až troch minútach bezvýsledného manipulovania zlodeji svoje dobývanie vzdávajú!

Aby ste zlodejom sťažili vlámanie a optimálne chránili svoj majetok a pozemok, je účelné skombinovať mechanické a elektronické zabezpečovacie systémy: Základná mechanická ochrana, ako napríklad zabezpečenie dverí a okien na strane závesov, prídavné dverné zámky, skriňové závorové zámky, dverný priezorník, uzamykateľné okenné kľučky, zabezpečenie mrežových roštov atď., poskytuje významne zvýšenú odolnosť voči násilným pokusom o vylomenie. 

Elektronické komponenty (napr. poplachové systémy, rádiové hlásiče, kamerové systémy alebo domáce telefóny na domových dverách) dopĺňajú základnú ochranu a umožňujú efektívne zabezpečenie pozemku. Vďaka modernej technike a cez smartfón a aplikáciu máte navyše odvšadiaľ prístup k svojim aplikáciám alebo senzorom a v prípade mimoriadnej udalosti budete ihneď vyrozumení.

Pozor: Všetky konštrukčné diely na ochranu proti vlámaniu by mali byť vyrobené z vhodných materiálov. Pri kúpe preto, prosím, venujte pozornosť skúšobným osvedčeniam a normám DIN.


Návod

1. Bezpečnosť dverí

K základnému vybaveniu bezpečných vchodových dverí alebo dverí uzatvárajúcich byt patria bezpečnostné dvere od triedy odolnosti 2 (podľa DIN EN 1627; pozrite taktiež tip), robustné ochranné kovanie, závorový plech so stabilným ukotvením, a ďalej valcová vložka zámku chránená proti vytiahnutiu vrátane zabezpečenia proti navŕtaniu, úderu kladivom alebo otvoreniu cez profil kľúča. So širokouhlým dverným priezorníkom máte navyše vždy dobrý prehľad o tom, čo sa deje pred vašimi dvermi.

Pozor: Ak by ste chceli dodatočne zabezpečiť svoje dvere, dbajte na to, aby bola účinnosť všetkých súčastí a prídavných zabezpečení navzájom účelne zladená a aby tieto zariadenia boli odborne nainštalované.

Dodatočnú ochranu, napríklad proti kopancom, poskytujú prídavné dverné zámky, skriňové závorové zámky s uzatváracou oblúkovou zábranou, bezpečnostné dverné retiazky, zabezpečenie na strane závesu alebo pancierová závora.

Zámky s pancierovou závorou (nazývané taktiež zámky s priečnou závorou alebo zdvojenou závorou) chránia zaisťované dvere po celej šírke na strane zámku a závesu: Dve zatváracie závory pevne zasahujú do zamykacích skríň ukotvených do muriva a poskytujú tak optimálny odpor proti násilným pokusom o vylomenie.

2. Bezpečnosť okien

Zlodeji so zvláštnou obľubou páčia jednoduchým náčiním ľahko dosiahnuteľné okná, terasové alebo balkónové dvere. Dobrú ochranu proti vlámaniu poskytujú aj v tomto prípade bezpečnostné okná alebo zasklené dvere triedy odolnosti 2 a vyššie (podľa DIN EN 1627). Odolnosť môžete ešte zvýšiť tým, že napríklad namontujete bezpečnostné kovanie v spojení s uzamykateľnými okennými kľučkami alebo dodatočne pridáte ďalšie naskrutkovateľné prídavné zabezpečenia (napr. rozvorové zámky, zabezpečenie na strane závesov).

Pivničné okná suterénnych bytov zaistite ako prízemné okná alebo ich osaďte mrežami do okien. Pre pivničné svetlíky sú k dispozícii ich špeciálne bezpečnostné mrežové rošty, ktoré zabránia vniknutiu pivničným oknom.

3. Alarmy a videokontrola

Ak ste účelne navzájom zladili a už optimalizovali mechanické zabezpečenie pred vlámaním, inštalované alarmy a/alebo kamerové systémy môžu mať na zlodejov dodatočný odstrašujúci účinok a poskytnúť vám viac bezpečia. Napríklad pohybové senzory kamier tak rozpoznajú pohyb vnútri aj vonku a dianie prenášajú na monitor – aj v noci a so zvukom.

Ak chcete svoj dom dodatočne elektronicky chrániť, ponúka sa rádiové poplachové zariadenie, ktorého rôzne (rádiové) hlásiče sú navzájom zladené: Pohybové senzory zistia zmeny v okolí a otváracie senzory zaregistrujú otvorenie okien a dverí. Ak sa iniciuje hlásič, alarm spustí poplach. Taký bezkáblový systém nainštalujete v krátkom čase sami, aj bez znalostí elektroniky.

4. Trezory

Cennosti ako šperky, hotovosť alebo zbierky mincí nenechávajte voľne ležať. Na bezpečné uloženie cenností sa hodia menšie nábytkové trezory – ideálne na zabudovanie do skríň a stolov.

5.  Ďalšie „smart“ riešenie na ochranu proti vlámaniu

Okenná kľučka s integrovaným a neviditeľným alarmom, digitálny dverný priezorník, elektronické zámky dverí s funkciou skenovania prstov, otváranie dverí bez kľúča, ale aplikáciou cez Bluetooth alebo dom plne prepojený sieťou, s inteligentnou domovou inštaláciou „program dovolenka“ (napr. časovo riadené rolety, okná, osvetlenie a poplachové zariadenie) – inteligentné riešenie na zabezpečenie proti vlámaniu existuje v malom aj veľkom.

6. Dobre zabezpečené – odporúčanie polícia

Bezpečnosť nie je len otázkou techniky. Už správnym správaním môžete významne prispieť k zabezpečeniu pred vlámaním:

  • Nádoby na odpadky, záhradný nábytok alebo rebríky zaistite tak, aby neboli prístupné iným osobám. Tieto predmety môžu zlodejom poslúžiť ako pomôcka na vylezenie do vašich okien alebo balkónových dverí.
  • Ak odcestujete, nenechávajte na svojom telefónnom záznamníku oznámenie o neprítomnosti. Radšej: Zapnite presmerovanie hovorov na svoj mobilný telefón.
  • I umiestnenie príspevkov a fotografií z dovolenky na sociálne siete posuňte radšej na čas po svojom návrate.
  • Prístup k domu sťažia zlodejom husté kroviny alebo ploty. Nemali by však byť príliš vysoké ani príliš blízko pri dome, pretože sa inak môžu stať maskovaním pre zlodejov.
  • Cenné predmety (napr. mobilné telefóny, tablety atď.) ukladajte vždy tak, aby ich nebolo možné vidieť zvonku. To platí aj pre predmety vo vozidlách.
  • Ak by ste mali odcestovať na dlhší čas, požiadajte dôveryhodného suseda, aby vyberal vašu poštovú schránku a aby občas zaparkoval vo vašom vjazde alebo na vašom parkovacom mieste. V bytových domoch postavte pred dvere topánky. To ihneď signalizuje „Som tu“. Okrem toho nechávajte rolety spustené iba v noci.

Tip

Resistance Class“ pre okná a dvere

Od roku 2011 už neplatia pre bezpečnostné okná a dvere triedy odolnosti (WK 1 až WK 6), ale „Resistance Classes“ (RC 1 – RC 6) podľa DIN EN 1627.

RC 1: Tieto konštrukčné súčasti poskytujú základnú ochranu proti pokusom o vylomenie fyzickou silou ako kopaním, narážaním a vytrhnutím alebo pomocou jednoduchého pákového náradia.

RC 2: Tieto konštrukčné súčasti znemožňujú vylomenie pomocou jednoduchého pákového náradia ako skrutkovačov, klieští alebo klinov počas minimálne troch minút.

RC 3: Tieto konštrukčné súčasti navyše sťažujú vylomenie pomocou druhého skrutkovača a vyťahovača klincov, a ďalej jednoduchého vŕtacieho náradia počas minimálne piatich minút.

RC 4: Tieto konštrukčné súčasti aj skúseným páchateľom sťažujú vylomenie pomocou rezného a úderového náradia, ako sú sekery, dláta, kladivá a sekáče, a ďalej aku vŕtačky.

RC 5: Tieto konštrukčné súčasti odolávajú aj skúseným páchateľom, ktorí používajú elektrické náradie ako vŕtačky, priamočiare píly alebo píly chvostovky a uhlové brúsky.

RC 6: Tieto konštrukčné súčasti kladú definovaný odpor aj proti zvlášť výkonnému elektrickému náradiu ako vŕtačky, priamočiare píly alebo píly chvostovky a uhlové brúsky.

(Zdroj: ift Rosenheim)