Hlavný obsah

Ochrana dát

Ochrana osobných údajov návštevníkov našich stránok

Spoločnosť BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s., Pri letisku 1, Bratislava 811 08, IČO: 47 794 437, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sr, vl. č. 1424/B zaručuje návštevníkom týchto www stránok ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak sú získavané vyjadrenia alebo informácie od návštevníka stránok, je to vždy s jeho vedomím a súhlasom. V prípade objednania newslettera alebo odoslania kontaktného formulára návštevníci týchto www stránok súhlasia so zasielaním reklamy a obchodných ponúk (telefonicky, automatickým volacím systémom, telefaxom, elektronickou poštou) v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.