Hlavný obsah

BAUHAUS vo svete

BAUHAUS je vedúcim v obore v Európe

Jedinečná myšlienka, ponúkať kvalitné produkty rôznych špecializovaných obchodov pod jednou strechou,vznikli v Nemecku. V súčasnosti je BAUHAUS zastúpený viac ako 260 odbornými centrami v 19 európskych krajinách.

Úspech nepozná hranice

Po založení prvej dcérskej spoločnosti v Rakúsku v roku 1972, kde je v prevádzke 21 odborných centier, nasledovalo v roku 1988 Dánsko, ktoré aktuálne disponuje 15 odbornými centrami. Medzičasom BAUHAUS začal pôsobiť vo všetkých severských krajinách – k Dánsku sa postupne pripojilo v roku 1997 Švédsko, v roku 2001 Fínsko,  v roku 2007 Nórsko a v roku 2012 Island. So zriadením dcérskych spoločností v Španielsku v roku 1989 a v Turecku 1996, sa otvorili nové regióny na juhu. Od deväťdesiatych rokov je BAUHAUS aktívny aj vo východnej Európe. Medzníkom bolo otvorenie prvého odborného centra v Českej republike. Neskôr nasledovali Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Holandsko, Slovinsko, Maďarsko a Luxembursko. V roku 2015 bol otvorený prvý BAUHAUS na Slovensku – v Bratislave vo Pharos Parku.

BAUHAUS zohľadňuje špecifické zvláštnosti krajín

Dcérske spoločnosti BAUHAUS zapadajú harmonicky do existujúcej ekonomickej štruktúry: remeselníci, obchodníci a súkromní zákaznícitu nájdu širokú škálu produktov v kvalite špecializovaných obchodov. Samozrejme, že tradície jednotlivých krajín a trhové podmienky sú zohľadnené vo všetkých odborných centrách.