Nástroje a náradie na omietanie

Omietanie vyžaduje šikovnosť, cvik, dobrú prípravu a vhodné náradie a nástroje. Pri miešaní väčšieho množstva omietky je napríklad veľkým pomocníkom miešadlo. Ako náhrada za miešadlo postačí vedro na maltu a vŕtačka s miešacím nástavcom. Pri zarábaní predpripravených omietok rozmiešajte zmes vo vedre na maltu alebo vo vedierku (riaďte sa pokynmi a údajmi výrobcu). Miešací nástavec sa postará o omietkovú hmotu bez hrudiek.

Jednou z najdôležitejších podmienok pre správny výsledok práce je dobrá priľnavosť omietky k podkladu: Dbajte vždy na to, aby bol podklad pod omietku bez prachu a čistý. Navyše odstráňte ostrou kefou voľné komponenty, napr. staré nátery zo steny. Diery alebo praskliny by ste mali vyhladiť a vyrovnať stierkovou hmotou.

Ideálny čas na omietanie je za suchého počasia pri teplotách nad 10 °C – minimálne ale pri teplotách nad 5 °C. Vyhnite sa omietaniu pri priamom slnečnom žiarení, silnom vetre alebo v trvalom prievane. V opačnom prípade čerstvá omietka rýchlo vysychá.

Ďalšie informácie nájdete v BAUHAUS Tipoch od profesionála: Omietanie stien a Dekorovanie stien omietkou.

k Tipu od profesionála: Omietanie stien

k Tipu od profesionála: Dekorovanie stien omietkou


Návod

Nástroje a náradie na omietanie

Vzhľadom na to, že výrobky s obsahom cementu môžu vyvolať alergickú reakciu na pokožke, noste pri práci ochranné rukavice. Plochy, ktoré sa neomietajú, zakryte ochrannou fóliou.

Aby ste mohli čerstvú omietku hladko stiahnuť, používajte sťahovaciu lištu alebo sťahovaciu dosku (aj hladidlo). Na rozotieranie omietky používajte rôzne rozotieracie dosky s plastovým obložením, špongiou, gumou a plsťou. Čím bude štruktúra obloženia rozotieracej dosky jemnejšia, tým bude omietka hladšia. Na rohy a malé plochy používajte malé rozotieracie dosky. Valček na nanášanie farby potrebujete na nanášanie základných náterov. Na čistenie podkladov použite zmeták. Pri vyrovnávaní omietkových mierok pomôže vodováha alebo vyrovnávacia lata.

Aj pre murárske lyžice platí: Na každý úkon a každý účel používajte tú správnu murársku lyžicu: hrubá pre hrubý náter a hladká pre vyhladenie omietky. Trojuholníková lyžica, rovnako ako aj murárska lyžica, sa používa na rozmiešavanie a nahadzovanie (nanášanie) malty. Špeciálna murárska lyžica „mačací jazyk“ je vhodná na prácu v úzkych priestoroch. Rôzne špachtle potrebujete na nanášanie omietky na neprístupné miesta, tiež pri dokončovacích a opravných prácach. Kladivká, uholníky a meradlá sa odporúčajú na umiestňovanie líšt na rýchle omietanie.

Pamätajte si: Murárske lyžice, ktorými spracovávate omietku s prídavkom syntetickej živice, by mali byť bezpodmienečne z nerezovej ocele, pretože môže prísť ku vzniku hrdzavých škvŕn v omietke.

Tip

Ochrana zdravia pri práci

Omietky s obsahom cementu viažu vodu a to aj vo vašej pokožke. Počas práce s omietkami preto používajte ochranné rukavice a používajte aj ochranné okuliare. Ak sa vám predsa len niečo dostane do oka, vypláchnite ho bezodkladne väčším množstvím čistej vody - a rýchlo k lekárovi.

Náradie a materiál

 • Doska so špongiou
 • Fólia
 • Kýbeľ alebo vedro na maltu
 • Miešací nástavec
 • Murárska lyžica
 • Murárska štetka
 • Ochranné okuliare
 • Ozubené, hladiace a tvarové lyžice v rôznych veľkostiach a prevedeniach
 • Pracovné rukavice
 • Rozotieracia doska
 • Sťahovacia doska (hladidlo)
 • Štruktúrovaný valček
 • Vodováha
 • Vŕtačka
 • Zmeták