Nákup nových schodov – na čo by ste mali dbať

Schody sú často najpoužívanejším konštrukčným prvkom v dome. Preto, čo sa týka bezpečnosti, existuje veľké množstvo predpisov. Je taktiež dôležité, či ide o hlavné schody alebo o schody vedľajšie. Presnú špecifikáciu všetkých požiadaviek nájdete v aktuálnom znení stavebného zákona. Okrem stavebných predpisov hrá pri plánovaní schodov dôležitú rolu predovšetkým funkčnosť a, samozrejme, vzhľad. Má ísť o priame alebo točité schody? Ak máte málo miesta, sú vhodné schody s úsporným vedením. Alebo chcete voľne stojacimi vretenovými schodmi vytvoriť v miestnosti atraktívny prvok, ktorý púta pozornosť?

Ako zrenovovať opotrebované drevené stupne existujúceho schodiska, zistíte v nasledujúcom Radcovi BAUHAUS: Renovácia schodiska


Návod

1. Dôležité rozmery pri plánovaní schodov

Skôr než sa pustíte do plánovania a kúpy schodov, mali by ste poznať niektoré odborné pojmy. Výška podlažia tak napríklad označuje úsek od hornej hrany dolného podlažia po hornú hranu nasledujúceho poschodia (vrátane hrúbky stropu). Takzvaný stropný otvor by mal byť, podľa schodov, o niekoľko centimetrov väčší než schody (údaje k otvoru v strope nájdete pri každých schodoch). A rozložením sa myslí základ, ktorý je nutný na to, aby schody bezpečne stáli. Rozloženie sa zmení, ak sa schody skrátia a ak sa zmení uhol sklonu alebo schodišťové rameno.

Hlavné schody sú z hľadiska stavebného práva nutnými schodmi a musia byť ako súčasť únikovej cesty rýchlo dostupné z každého miesta v dome. Napr. norma DIN 18065 Schody v budovách zahŕňa okrem iného užitočnú šírku schodov, tvar schodov, názvy stupňov, podrobnosti k tvaru stupňov a zábradlia, a ďalej pomer stúpania.

Vedľajšie schody nie sú únikovými cestami alebo sú len vedľajšími únikovými cestami. Tu môžu byť stavebné predpisy trochu voľnejšie. Prípustný je napríklad pomer stúpania viac než 45°. Vedľajšie schody sú k dispozícii ako praktické stavebnice. Ako vlastnými silami postavíte priame schody do podkrovia, zistíte v nasledujúcom Radcovi BAUHAUS: Zbudovanie drevených schodov

Pokiaľ ide o schody v prípade novostavby alebo prestavby, je nutné vyvinúť trochu priestorového myslenia. Dôležitým bodom je stropný otvor. Dbajte na to, aby bol stropný otvor dostatočne veľký. Pri chôdzi do schodov sa totiž hlavou blížite k stropu. Ak by stropný otvor nestačil, nevyhnutne narazíte hlavou do stropu. Navyše je dôležité: Aký veľký je schodišťový priestor a je stropný otvor kruhový, štvorcový, v tvare písmena L alebo obdĺžnikový? Ak si želáte zatočenie, malo by byť pravotočivé/ľavotočivé/priame, štvrtinové otočenie nahor alebo štvrtinové otočenie nadol či polovičné  zatočenie?

Pozor: Odborný personál vám vo vašom odbornom centre BAUHAUS osobne poradí a pomôže vám od úplného začiatku pri plánovaní a realizácii vašich nových schodov.

Pre pohodlný, a predovšetkým bezpečný výstup a zostup musíte stanoviť správny pomer stúpania schodov. Tento pomer je možné vypočítať pomocou pravidla stupajovej miery: Úhrn dvojnásobku výšky stúpania sa sčíta so šírkou stupňa. Výsledok by mal byť medzi 60 a 66 centimetrami – ideálne 62 centimetrov.

Pozor: Priemerná dĺžka kroku človeka je cca 59 až 65 centimetrov (napr. pri prechádzke). Ak vystupuje človek do schodov alebo na vyvýšeniny, skracuje sa dĺžka kroku o dvojnásobok výšky stúpania. Výška stupňa sa pritom spravidla odporúča ako maximálne 19 centimetrov a hĺbka stupnice nie menej než 26 centimetrov.

Venujte pozornosť taktiež výške zábradlia! Zábradlie musí mať aspoň 90 centimetrov a zábradľové držadlo nesmie byť umiestnené nižšie než 75 centimetrov. Ak sú v domácnosti deti, upustite od priečnych výstuh, aby im neslúžili ako šplhacie tyče.

2. Existujú tieto typy schodov

Pre každé umiestnenie v priestore, pre každé prostredie a každý obľúbený materiál existujú rôzne riešenia schodov – najbežnejšími typmi schodov sú: systémové schody, schody s úsporným vedením, vretenové schody a schody na pôjd.

Typy schodov:

Či priame, alebo točité, či s príkrym stúpaním, alebo mierne sklonené – systémové schody sú veľmi variabilné a dajú sa montovať do takmer akýchkoľvek pomerov v miestnosti.

Schody s úsporným vedením sa používajú vždy tam, kde je k dispozícii málo miesta.

Vretenové schody sú zvlášť atraktívnymi prístupmi hore. Uprostred majú centrálny nosný stĺp, na ktorom sú zavesené stupne.

Schody na pôjd sú sklopné rebríky alebo stavebnicové schody, ktoré umožňujú výstup na pôjd.

Schody s úsporným vedením sú vhodné iba pre obdĺžnikové stropné otvory. Často ide o konštrukcie z masívneho dreva, pričom schodnice a stupne sú k dispozícii v rôznych druhoch dreva. Dôležitým znakom schodov s úsporným vedením sú stupne. Tu sa rozlišuje medzi priestorovo úspornými stupňami (tie sa používajú vždy, ak je k dispozícii málo miesta) alebo plnými stupňami (tie sa používajú v prípade, keď sú priestorové možnosti veľkorysejšie).

Praktické: Skrátením schodníc je možné schody s úsporným vedením upraviť na správnu výšku podlažia. Zároveň je možné zmenšiť rozloženie.

Systémové schody sú vhodné iba pre štvorcové, obdĺžnikové stropné otvory alebo pre stropné otvory v tvare písmena L a imponujú moderným vzhľadom: Kombinácia spodnej kovovej konštrukcie a na ňu pripevnených drevených stupňov (priestorovo úsporných alebo masívnych) je k dispozícii v mnohých variantoch. Pretože je schodišťové rameno variabilne nastaviteľné, je možné schody bez problémov prispôsobiť každej situácii.

Pozor: Ako schodišťové rameno sa označuje časť schodov, ktorá sa skladá z nástupníc. Skladá sa minimálne z troch po sebe nasledujúcich stupňov.

Vretenové schody sú vhodné iba pre kruhové alebo štvorcové stropné otvory a sú elegantnou možnosťou pre výstup do horného podlažia. Schody sú zhotovené z dreva a kovu, a to tak v kombinácii týchto materiálov, ako aj ako schody z čisto masívneho dreva. Vretenové schody je možné podľa vlastného uváženia upraviť na zodpovedajúcu výšku podlažia skrátením nástupného stupňa alebo vkladacími krúžkami.

Uhol natočenia stupňa určuje zatočenie schodov. Podľa uhla natočenia stupňa sú nástupné a výstupné stupne presadené alebo ležia nad sebou. Pri montáži vždy zvážte situáciu na stavenisku: Optimálnej montáži prekážajú okná alebo dvere s otváraním dovnútra alebo von, rovnako ako radiátory pri nástupnom schode. V prípade strešných šikmín venujte pozornosť výške pre státie nad podestou.

Ak chcete pôjd využívať iba ako odkladací priestor, potom sú schody na pôjd s úsporným vedením tou správnou voľbou. Otvárajú sa pomocou tyče. Schody sa jednoducho vyklopia a neskôr sa opäť môžu diskrétne zasunúť smerom nahor.

Viac informácií o montáži schodov na pôjd získate v nasledujúcom Radcovi BAUHAUS: Montáž schodov na pôjd.

Tip

Tepelne izolované schody na pôjd v kompletnom balíku

Pri kúpe schodov na pôjd dbajte na účinnú tepelnú izoláciu.

Tepelne izolované schody na pôjd dostať u nás v BAUHAUS ako kompletný balík v rôznych rozmeroch vrátane poklopu otvoru a hrantíka do otvoru, a ďalej držadla a ochranného zábradlia.

Dištančné vložky

Schodnice by mali byť z dôvodu protihlukovej izolácie priskrutkované k stenám v čo najmenšom počte miest. Ak by to však bolo nutné, určite použite dištančné prvky a elastické podložky.

Náradie a materiál

  • Schody na pôjd
  • Schody s úsporným vedením
  • Vretenové schody
  • Systémové schody
  • Schodové zábradlie  a zábradľové držadlá