Montáž vstavaných svietidiel

Halogénové svietidlá alebo LED spotové série sa ideálne hodia na montáž do zavesených stropných podhľadov alebo panelových obkladov a zaisťujú príjemné osvetlenie podlahy. Ak sú spotové série navyše natáčacie, je možné cielene nasvietiť jednotlivé objekty v miestnosti alebo obrazy na stenách a významnou mierou tak ovplyvniť pôsobenie priestoru a atmosféru. Pred montážou osvetlenia si presne rozmyslite, ako majú byť jednotlivé spotové série rozmiestnené. Najlepšie vyzerajú rovnomerné vzdialenosti.

V uvedenom príklade došlo ku kompletnej adaptácii pivnice a nové panelové obklady kašírujú nevzhľadný strop z betónu. V panelovom strope sú skryto položené elektrické vedenia halogénových vstavaných svietidiel. Hliníkové telesá svietidiel sú antikorové a vďaka tomu sú vhodné na použitie vo vlhkých priestoroch!


Návod

1. Zhotovenie spodnej konštrukcie panelového stropu 

Pomocou označovacej šnúry najskôr určte usporiadanie spodnej konštrukcie a vyznačte ho na betónovom strope. Vyznačte taktiež priečne linky pre kontralatovanie.

Hranoly spodnej konštrukcie priskrutkujte priamo do betónového stropu zatĺkacími príchytkami. Nasledujúce kontralatovanie potom pripevnite do spodnej konštrukcie skrutkami do dreva.

Pozor: Hranoly skontrolujte vodováhou. Celé latovanie musí byť horizontálne vyrovnané a nesmie sa dotýkať priľahlých stien.

2. Montáž panelov

Na stenu hranolov teraz pribite panelové spony.

Hneď ako budú na stenu pripevnené všetky spony, nasuňte prvý panel. V prípade potreby musíte trochu vypomôcť, pokým prvok nezaklapne (kladivom a dorážacím klátikom).

Na protiľahlú stranu panela teraz do drážky nasuňte ďalšiu sponu a pribite ju. Postupne tak montujte ďalšie stropné prvky nasúvaním pera do drážky. Vyvarujte sa krížových škár!

Pozor: Na upevnenie spojovacích spôn medzi panely môžete použiť taktiež sponkovačku.

3. Inštalácia vstavaných svietidiel 

Pozor na elektrický prúd! Pri všetkých prácach na elektrických prevádzkových prostriedkoch je prioritou bezpečnosť. Kontakt iba s jednou žilou vedenia pod prúdom môže stačiť na to, aby bol človek zasiahnutý elektrickým prúdom, ktorý ohrozuje život! Aby ste zabránili úrazom elektrickým prúdom, za všetkých okolností dodržujte nasledujúce bezpečnostné pravidlá.

 • Odpojenie od napätia: Skôr ako začnete, bezpodmienečne zaistite, aby bol výstupný prúdový obvod bez napätia (príslušný prúdový obvod odpojte alebo aktivujte hlavný vypínač).
 • Zabezpečenie proti opätovnému zapnutiu: Zaistite, aby tretia osoba nedopatrením opäť nezapla prúd! Vypnuté poistky prelepte izolačnou páskou, aby sa zabránilo opätovnému zapnutiu omylom!
 • Zisťovanie stavu bez napätia: Prúdový obvod navyše skontrolujte spoľahlivým dvojpólovým meracím prístrojom (napr. Duspol, pozrite obrázok). Jednopólové skúšačky napätia, ako fázové skúšačky (v podobe skrutkovača), nie sú spoľahlivé!

Počas montáže panelového stropu musíte zároveň osadiť svietidlá a káblový rozvod: Káblové zväzky natiahnite k náležite vyvŕtaným otvorom pre svietidlá. Hneď ako bude celý panelový strop namontovaný, môžete bez problémov pripojiť transformátor. Prívodné vedenia jednotlivých spotových sérií sú s transformátorom prepojené pomocou konektorov.

Pozor: Otvory pre svietidlá zhotovte pílou dierovkou.

Vedenie spotových sérií ťahajte k príslušnému otvoru pod obložením stropu a zdola namontujte svietidlo. Na tento účel zatlačte pružiace prvky dovnútra a svietidlo usaďte do otvoru. Halogénovú žiarovku následne nasaďte priamo do adaptéra na vedenie a tlačte ju do telesa, pokým nezaklapne.

Tip

Izolácia stropu

Ak nie je priestor vyhrievaný, alebo ak je temperovaný len zriedka (napr. pivnica), mali by ste zavesený stropný podhľad so vstavanými svietidlami dodatočne izolovať. S týmto cieľom upevnite elastický izolačný materiál medzi drevené laty spodnej konštrukcie. Medzi izolačný materiál a obloženie navyše umiestnite parotesnú fóliu.

Náradie a materiál

 • Aku skrutkovač 

 • Vŕtačka vr. nástavca na pílu dierovku

 • Elektrický skrutkovač

 • Príp. elektrická zošívačka

 • Halogénová osvetľovacia súprava vr. žiaroviek, telies svietidiel a transformátora alebo LED svietidla

 • Kladivo 

 • Ručná okružná píla vr. vodiacej lišty

 • Hranoly (spodná konštrukcia a kontralatovanie) podľa potreby vr. upevňovacieho materiálu (tu: zatĺkacie príchytky a skrutky do dreva) 

 • Panely alebo profilované dosky podľa výberu vr. panelových spôn

 • Dorážací klátik

 • Označovacia šnúra

 • Vodováha 

 • Skladací meter

Podľa okolností daných montážou sú možnosti upevnenia obmedzené alebo sa musia preveriť individuálne. Na upevnenie základného latovania do betónového stropu použite alternatívne napríklad kovové príchytky pre 6 mm skrutky.

Galéria

Halogénové svietidlá v strope sa starajú o svetlo a atmosféru. Na obloženie stropu potrebujete drevené hranoly, panely alebo profilované dosky a vhodné hmoždinky.

Ako nosný rošt najskôr zhotovte vyrovnanú vnútornú konštrukciu z drevených lát, na ktorú následne pripevníte panely. Spojovacie spony medzi panelmi pevne prirobte elektrickou sponkovačkou.

Otvory na svetlá vyrežte do stredu panelov. Použite na to vŕtačku s nástavcom píly dierovky a nasaďte ju na lícovú stranu.

Pred montážou takto vyrezaných prvkov položte k adekvátne vyvŕtaným otvorom na svietidlo kábel a transformátor.

Transformátor pripojte a pomocou konektorov následne spojte svetlá s transformátorom.

Pri montáži vstavaných svietidiel zatlačte pružiace prvky dovnútra. Na zadnej strane panela sa roztvoria a držia tak bodové svetlo bezpečne v strope.