Montáž krbových kachlí

Ten, kto chce mať vo svojej obývacej izbe tú správnu teplotu, môže si vybrať spomedzi rôznych kachlí a krbov. Krbové kachle majú tú výhodu, že sú cenovo dostupné a je možné ich zabudovať dodatočne. Svojpomocná montáž nie je zložitá a navyše Vám ušetrí niekoľko stovák Eur. Odsúhlasenie kominárom je však nevyhnutné: Poradí Vám okrem iného s výberom správnych kachlí, ich umiestnením a dá Vám rady ohľadom potrebného odťahu spalín a prívodu vzduchu pre spaľovanie. Kominár tiež preberá nové ohnisko po inštalácii a pred uvedením kachlí do prevádzky.


Návod

1. Správne umiestenie krbových kachlí

Ak má miestnosť komínový odťah, umiestnite krbové kachle do jeho blízkosti. Ak tomu tak nie je, musíte kachle postaviť k vonkajšej stene, dymovod vyviesť smerom von a na fasádu nainštalovať systémový komín z nerezovej ocele.

Upozornenie: Pri montáži kachlí je návšteva kominára vo vašom dome nevyhnutná!

2. Pripojenie dymovodu a doska na ochranu proti ohňu

Po určení a odsúhlasení miesta pre krbové kachle s kominárom, zmerajte nové kachle a vyznačte na stene výšku, v ktorej má byť dymovod vyvedený do komína. Teraz pridržte vložku na stene a obkreslite obvod podľa vložky.

Vyvŕtajte teraz tesne vedľa seba otvory vo vnútri značenia (použite príklepovú vŕtačku alebo vŕtacie kladivo) a potom opatrne vytesajte zaoblenie kladivom a sekáčom. Namiešajte ohňovzdornú maltu a naneste ju starostlivo okolo otvoru v stene.

Pamätajte si: Ak má byť dymovod vedený horľavými stavebnými materiálmi v stene, napríklad pri použití konštrukcie z drevených stojok, nahraďte ich nehorľavými materiálmi, napríklad pórobetónom.

Teraz vložte vložku do otvoru v stene.

Pamätajte si: Ani rúrka dymovodu, ani vložka do steny nesmie zasahovať do prierezu komína!

Ak je vaša podlaha z horľavého materiálu (napr. drevo, koberec alebo PVC), musíte navyše pod kachle podložiť individuálne prirezanú dosku na ochranu proti ohňu zo skla alebo kovu. Doska na ochranu proti ohňu by mala mať také rozmery, aby vyčnievala spod kachlí vpredu 50 cm a po stranách 30 centimetrov.

3. Montáž krbových kachlí

Postavte krbové kachle vo vzdialenosti minimálne 20 centimetrov od steny a pripojte dymovod. Aby bolo všetko utesnené, obstarajte pripojenie pri kachliach páskou zo sklených vlákien a zasuňte dymovod. Druhý koniec rúry zasuňte do vložky v stene.

Pamätajte si: Pri usadzovaní kachlí ich podložte textíliou alebo podobným materiálom, aby sa zabránilo vzniku škrabancov na sklenenej doske.

Potom, keď ste krbové kachle usadili vodorovne, nasleduje v zobrazenom príklade montáž bočných a krycích obkladov. Záverečnú previerku musí uskutočniť kominár.

Tip

Vyvedenie dymovodu vonkajšou stenou

Ak nie je k dispozícii odťah komínom, musíte dymovod vyviesť vonkajšou stenou. Vyplňte potom dutiny okolo rúrky nielen ohňovzdornou maltou, ale aj minerálnou vatou.

Pozor pri združených systémoch tepelnej izolácie z tvrdej peny! Dymovody sa nesmú viesť cez také systémy, systém izolácie sa musí vybrať a okolo rúrky dostatočne nahradiť nehorľavým izolačným materiálom (napr. minerálnou vatou). Pre drevené steny existujú špeciálne nehorľavé prestupy, do ktorých môžete dymovod vsadiť.

Náradie a materiál

 • Ceruzka
 • Dymovod
 • Jemný prachový filter
 • Kachle
 • Kladivo
 • Krbové kachle
 • Miešací nástavec (do vŕtačky)
 • Murárska lyžica
 • Ohňovzdorná malta
 • Ochranná doska pod kachle
 • Páska zo sklených vlákien
 • Sekáč
 • Skladací meter
 • Skrutkový kľúč
 • Vložka do steny na dymovod
 • Vodováha
 • Vŕtačka (príklepová) alebo vŕtacie kladivo 

Galéria