Kladenie terasových dosiek z betónových tvárnic

Dlažba z betónových tvárnic je robustná, trvanlivá a lacná. Vďaka rozmanitosti tvarov, farieb a štruktúr povrchu je betónová tvárnica tiež obľúbeným obkladom terás – mnohé výrobky sú dokonca na nerozoznanie podobné prírodnému kameňu. Pri kladení do pieskového lôžka musíte najskôr roztiahnuť vrstvu kameniva alebo štrku, ktorú, rovnako ako piesok, dôkladne zhutnite.


Návod

1. Príprava podkladu

Dlažba z betónových tvárnic sa musí klásť zásadne na nosný podklad, ktorý prepúšťa vodu. Pomocou drevených kolíkov a špagátika vytýčte plochu plánovanú na vašu terasu a vykopte cca 30 centimetrov zeminy. Teraz zhutnite podklad. Zohľadnite pritom sklon povrchu jeden až dve percentá smerom od domu – potom nemusíte klásť dodatočné odvodnenie. Na takto zhutnený terén teraz rozmiestnite štrk alebo kamenivo ako nosnú vrstvu (30 – 40 cm pri ílovitých pôdach, resp. 20 – 30 cm pri piesčitých pôdach), ktorú tiež zhutnite.

Vibračné dosky a zhutňovače sú k dispozícii v požičovni náradia BAUHAUS.

Mohlo by vás zaujímať: Požičovňa náradia

Teraz nasleduje lôžko dlažby z piesku alebo drviny vysokej päť až osem centimetrov, ktoré tiež dôkladne rozhrňte. Do lôžka dlažby položte navyše rúrky alebo drevené laty rozmiestené v rovnomerných rozstupoch (šablóny). Ďalej pieskovú plochu presne stiahnite dlhšou latou cez rúrky.

Lôžko dlažby zatiaľ nezhutňujte: Bude sa vibrovať až po kladení. Do lôžka dlažby už nevstupujte!

2. Dláždenie

S kladením dlaždíc začnite teraz pri domovej stene, a to podľa zvolenej schémy kladenia. Postupujte po úsekoch: Betónové tvárnice môžete sádzať do lôžka dlažby z už položenej plochy „cez ruku“.

Hneď ako sú všetky betónové tvárnice rovnomerne položené (vodováha), lôžka dlažby zhutnite (použite vibračnú dosku s plastovou clonou). Po celej ploche následne rozhrňte piesok alebo drobnú drvinu a vmeťte ich do škár. Čerstvo položená dlažba z betónových tvárnic sa následne zapieskuje veľkým množstvom vody. V prípade potreby musíte kremičitý piesok po uschnutí zmiesť do škár druhýkrát.

Dláždené povrchy zásadne vyžadujú stabilné lemovanie okrajov, napríklad z betónu (zaistí okraje dlažby proti posunutiu). Na prípravu zavlhnutého betónu zmiešajte 1 diel cementu, 4 diely piesku alebo štrku a 0,5 litra vody.

Tip

Rezanie betónových tvárnic
Prírez kamenných dosiek – či z betónu, kabrinca, či prírodného kameňa – väčšinou nie je možné vykonávať mechanickým náradím. Na túto úlohu je, naopak, predurčená uhlová brúska. Do brúsky je možné použiť rôzne nástrojové nástavce. Na normálne betónové tvárnice spravidla stačia bežné rezacie kotúče na kameň. Diamantové rezacie kotúče sú ideálne na prírodný kameň – alebo použite profesionálny stroj na rezanie za mokra.

Pozor: Ochrana sluchu, ochranné okuliare, protiprachová maska, dobré pracovné rukavice a obuv s oceľovými špičkami sú pri rezaní kamenných dosiek úplnou nutnosťou!

Veľký výber profesionálnych strojov a zariadení nájdete v požičovni náradia BAUHAUS.

Mohlo by vás zaujímať: Požičovňa náradia

Náradie a materiál

 • Sťahovacia lata
 • Metla
 • Betón
 • Betónové tvárnice podľa potreby
 • Drobná drvina
 • Gumové kladivo
 • Ručný zhutňovač
 • Drevené laty alebo rúrky
 • Drevené kolíky
 • Murárska lyžica
 • Štrk alebo kamenivo
 • Príp. zdvíhadlo dlaždíc
 • Vodiaca šnúra
 • Piesok alebo drvina
 • Lopata
 • Vodováha 

Galéria

Betónové tvarovky sú obľúbeným obkladom terás, ktorý si ľahko môžete položiť sami.

Na pripravenú plochu (zhutnený terén) rovnomerne rozprestrite štrk alebo kamenivo. Túto takzvanú nosnú vrstvu tiež starostlivo zhutnite.

Do tohto lôžka dlažby z vrstvy piesku alebo kameniva v hrúbke približne päť centimetrov položte navyše trúbky alebo drevené laty, a to za účelom následného strhnutia.

Teraz lôžko dlažby pozdĺž rúrok starostlivo strhnite a už doň nevstupujte.

Nyní po úsecích pokládejte betonové tvarovky: Betonové tvarovky pokládejte do lože dlažby z již položené plochy „přes ruku“.

Prácu uľahčí zdvihák dosiek.

Chrbtová opierka z betónu je jednoduchým, ale stabilným lemovaním okrajov.