Hlavný obsah

Vaša kariéra v BAUHAUS

Prečo BAUHAUS?

Úspešná koncepcia BAUHAUS

Na jar roku 1960 sa začal písať príbeh úspechu, ktorý nemá obdobu. Vtedy sme otvorili naše prvé odborné centrum a ukázali mnohým smer, ktorým sa vydať. V súčasnosti už máme viac ako 273 odborných centier v 19 krajinách.

Ako spoločnosť dbáme najmä o našich zamestnancov, snažíme sa, aby boli spokojní a od prvopočiatku sa cítili byť pevnou súčasťou nášho tímu. Na nich totiž najviac závisí úspech a ďalší rast spoločnosti.

Zamestnanci sú tým najcennejším kapitálom

V súčasnej dobe je BAUHAUS zastúpený viac ako 273 odbornými centrami v 19 krajinách. Kladieme veľký význam na vzdelávanie zamestnancov. Jedna vec je totiž jasná, koncept BAUHAUS funguje tak dobre len preto, že sa spoločnosť môže spoliehať na motivovaných a angažovaných zamestnancov. Na ich motivácii, kompetencii a spokojnosti závisí úspech BAUHAUS, preto nám na ich podpore, rozvoji, vzdelávaní a kvalifikácii veľmi záleží.

Veľký dôraz kladieme tiež na školenie mladých odborníkov. Miera vzdelávania je v BAUHAUS vyššia ako priemer. Po úspešnom zaškolení firma ponúka dobré možnosti kariérního rastu.

Aktuálne ponúkané pozície

Nie je vypísaná žiadna ponuka práce