Hlavný obsah

Vaša kariéra v BAUHAUS

Prečo BAUHAUS?

Úspešná koncepcia BAUHAUS

Na jar roku 1960 sa začal písať príbeh úspechu, ktorý nemá obdobu. Vtedy sme otvorili naše prvé odborné centrum a ukázali mnohým smer, ktorým sa vydať. V súčasnosti už máme viac ako 273 odborných centier v 19 krajinách.

Ako spoločnosť dbáme najmä o našich zamestnancov, snažíme sa, aby boli spokojní a od prvopočiatku sa cítili byť pevnou súčasťou nášho tímu. Na nich totiž najviac závisí úspech a ďalší rast spoločnosti.

Zamestnanci sú tým najcennejším kapitálom

V súčasnej dobe je BAUHAUS zastúpený viac ako 273 odbornými centrami v 19 krajinách. Kladieme veľký význam na vzdelávanie zamestnancov. Jedna vec je totiž jasná, koncept BAUHAUS funguje tak dobre len preto, že sa spoločnosť môže spoliehať na motivovaných a angažovaných zamestnancov. Na ich motivácii, kompetencii a spokojnosti závisí úspech BAUHAUS, preto nám na ich podpore, rozvoji, vzdelávaní a kvalifikácii veľmi záleží.

Veľký dôraz kladieme tiež na školenie mladých odborníkov. Miera vzdelávania je v BAUHAUS vyššia ako priemer. Po úspešnom zaškolení firma ponúka dobré možnosti kariérního rastu.

Aktuálne ponúkané pozície

Popis pracovnej pozícieTyp pracovnej pozícieMiesto
Oddelenia Sveta kúpelní Odborný personálBratislava
Oddelenie drevaOdborný personálBratislava
Oddelenie Drive-InOdborný personálBratislava
Oddelenie železiarstvaOdborný personálBratislava
PokladníkPokladníkBratislava