Či už sa staráte o malý dvor alebo rozľahlú záhradu, robotické kosačky vám kosenie trávy výrazne uľahčia. Robotická kosačka Landroid od značky Worx sa o všetko postará a vy si môžete užívať pohľad na dokonale pokosený golfový trávnik. Jediné, čo je potrebné vykonať, je inštalácia robotickej kosačky a jej príslušenstva. S naším návodom to hravo zvládnete svojpomocne.

Inštalácia robotickej kosačky krok za krokom

Celý proces inštalácie a automatizácie kosenia trávy zaberie menej času, než by ste čakali, a kosačka bude v niekoľkých krokoch pripravená na spustenie. Inštaláciu sme rozdelili do troch fáz, ktoré si krok po kroku prejdeme.

1. Umiestnenie a montáž dobíjacej stanice

Dobíjacia stanica robotickej kosačky Worx Landroid slúži nielen na dobíjanie, ale aj dokovanie v medzičase kosenia trávnika. Funguje tak aj ako akési „parkovisko“, kam sa kosačka automaticky vracia po dokončení práce. Môžete ju umiestniť na trávnik aj mimo koseného povrchu, napríklad na chodník. Miesto, kde bude stanica trvalo umiestnená, musí byť v rovnakej výške s kosenou plochou. A ako vyzerá montáž nabíjacej základne robotickej kosačky Landroid?

1. Zaistite priestor

Príjazd a výjazd z dobíjacej stanice by nemal byť blokovaný prekážkami, schodmi ani obrubníkmi. Priama dráha by mala byť aspoň 80 cm na príjazdovej strane. Na výjazdovej strane potom cca 30 cm, viď. schéma nižšie.

2. Zvoľte umiestnenie

Dbajte na starostlivé umiestnenie stanice. Pripojenie do dokovacej stanice zaisťujú kontaktné piny na kosačke aj stanici. Aby došlo k optimálnemu dobíjaniu, je potrebné, aby do seba tieto piny presne zapadli. Nerovnosti povrchu by mohli prepojenie sťažovať.

3. Upevnite nabíjaciu základňu

Ak ste si istí umiestnením základne, pripevnite ju k zemi v bodoch, ktoré sú zaznačené na schéme nižšie. Montáž vykonajte skrutkami, ktoré sú súčasťou balenia. Starostlivo utiahnite pomocou imbusového kľúča.

4. Zabráňte styku s vlhkosťou

Blízko dokovacej stanice a prípojky do elektrickej siete by sa nemali vyskytovať zavlažovacie systémy, rozprašovače a pod. Celkovo zamedzte styku s vlhkosťou. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k skratu zariadenia.

2. Inštalácia vodiaceho kábla a zapojenie robotickej kosačky

Vodiaci kábel, alebo tiež tzv. hraničný drôt, vymedzuje priestor kosenia. Kábel robotickej kosačke signalizuje, kadiaľ jazdiť, a inštaluje sa preto priamo k zemi. Pri bežnej prechádzke ho však ani nepostrehnete. Vodiaci kábel je možné aj zahrabať. Avšak neskoršia manipulácia a usporiadanie je zložitejšia. Drôt nesmie byť viac ako pár centimetrov pod zemou, aby zostal zaistený dobrý signál.

Zásady inštalácie hraničného drôtu:

Drôt musí byť umiestnený v určitej vzdialenosti od okraja trávnika. Táto vzdialenosť je premenlivá a inštalácia drôtu sa riadi nasledujúcimi situáciami:

 

  • Na okraji trávnika je schod – drôt umiestnite 26 cm od okraja.
  • Na okraji trávnika je cesta v rovnakej výške kosenej plochy – drôt umiestnite 10 cm od okraja.
  • Na okraji trávnika je štrk – drôt umiestnite 26 cm od okraja.

1. Pripojte hraničný drôt k nabíjacej základni

Odstráňte izolačnú bužírku z konca drôtu, viď prvý obrázok. Potom otvorte plastové dvierka na dobíjacej stanici a odhalený koniec drôtu opatrne vložte medzi červené svorky vľavo a pretiahnite stanicou podľa druhého obrázku.

2. Položte drôt okolo trávnika

V ďalšom kroku nastavte vzdialenosť vodiaceho kábla od okraja trávnika a prípadných obrubníkov. Pozri zásady inštalácie hraničného drôtu vyššie v texte a nižšie priloženú schému.

3. Upevnite vodiaci kábel k zemi

Ak máte vodiaci kábel na trávniku položený, upevnite ho k zemi pomocou kolíkov. Tie rozmiestnite cca 80 cm od seba a starostlivo pripevnite tak, aby sa drôt dotýkal zeme.

4. Uzavrite okruh hraničného drôtu

Po inštalácii vodiaceho kábla po obvode kosenej plochy trávnika sa s ním vrátite späť k napájacej stanici. Kábel pretiahnite základňou až ku svorke označenej „IN“. Prebytočný kábel odstrihnite. Z konca kábla opäť odstráňte izolačnú bužírku a vložte do čiernej svorky vpravo, podľa modelu kosačky na schéme.

5. Pripojte stanicu do elektrickej siete

Dobíjacia stanica musí mať stále pripojenie k elektrickej sieti so striedavým napätím. Ideálne v dosahu do 10 m, na suchom a zatienenom mieste. Pripojte stanicu do elektriny a vyčkajte na rozsvietenie LED kontrolky signalizujúce správnosť zapojenia.

6. Vložte robotickú kosačku do dobíjacej stanice

Otvorte kryt akumulátora v zadnej časti kosačky a vložte batériu, viď schému. Kosačku umiestnite do nabíjačky tak, aby k sebe kontaktné piny presne sadli. Počas nabíjania bude LED kontrolka červeno svietiť. Kosačku nechajte pred prvým použitím úplne nabiť.

3. Ako definovať zakázané zóny a prekážky?

Vďaka vodiacemu drôtu je možné jednoducho vymedziť plochy, kde kosačka jazdiť má, a kde naopak nie. Alternatívou pri nových modeloch robotickej kosačky Landroid je využitie doplnku Off-Limits zariadenia. Vďaka tomu je možné nastaviť akýsi „virtuálny plot“ okolo konkrétnych oblastí v záhrade. Výhodou rozhrania je bezdrôtosť. Okrem toho snímač nárazu robotickej kosačky Landroid dokáže taktiež detekovať prekážky v ceste.

UPOZORNENIE: Vyššie popísaný postup obsahuje všeobecné pokyny a návod na inštaláciu robotickej kosačky Landroid. Inštalácia sa však môže mierne líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.

{"vsf-products-list":{"title":null,"products":["29227929","28121639","28237828"]}}

{"vsf-page-link":{"page-id":472}}
{"vsf-page-link":{"page-id":526}}