Dláždenie záhradného chodníka prírodným kameňom

Prírodný kameň je osvedčeným a trvalým stavebným materiálom na terasy, múry, schody a – v tomto prípade – na chodníky. Hrubo lámané polygonálne dosky vyzerajú veľmi prirodzene, prispôsobia sa svojmu okoliu a – spoločne s prírodou – dôstojne starnú. Kladenie však vyžaduje trochu trpezlivosti: Kamene musíte vyberať kus po kuse, lícovať a tesne pokladať do zmesi z piesku a cementu.

Chodník dláždený prírodným kameňom je iba jedným kompozičným prvkom Radcu BAUHAUS Vybudovanie rodinnej záhrady. Ako vybudovať a založiť priestornú drevenú terasu s drevenou lávkou, lavičku z gabiónov, trávny koberec a veľké pieskovisko, si prečítajte tu: Vybudovanie rodinnej záhrady.


Návod

1. Príprava lámaných dlažobných tvaroviek a podkladu

Na rozdiel napríklad od garážových vjazdov sú záhradné chodníky zaťažené menej – chodník dláždený prírodným kameňom môžete adekvátne budovať „na piesku“: Vykopte zeminu a zhutnite podklad. Dbajte pritom na sklon povrchu jedno až dve percentá smerom od domu – potom nemusíte klásť dodatočné odvodnenie. Na takto zhutnenú zeminu teraz rozhrňte piesok ako nosnú vrstvu, ktorý tiež zhutnite. Na chodníky stačí spravidla 15 až 25 centimetrov. Okrem toho roztrieďte a očistite nepotrebné lámané dlažobné tvarovky.

Vibračné dosky a zhutňovače sú k dispozícii v požičovni náradia BAUHAUS: Požičovňa náradia

Dláždené plochy potrebujú stabilné lemovanie okrajov, napríklad z maloformátového prírodného kameňa. Zaisťujú okraje dlažby proti posunutiu a kladú sa do cementového lôžka s bočným ohraničením.

 

 

2. Kladenie lámaných dlažobných tvaroviek do pieskovo-cementového lôžka

Pri kladení vyberajte prírodný kameň tak, aby vznikal harmonický celkový obraz. Jednotlivé dlaždice môžete taktiež nepatrne upravovať, ak vyčnievajú výstupky alebo rohy. Väčšinou sa však tvarovky nechávajú tak, ako sú.

Vybrané tvarovky klaďte do zmesi z piesku a cementu a každú tvarovku miernym poťukaním usaďte do správnej polohy.

Vodováhou skontrolujte rovnakú a rovnomernú výšku obkladu – jednotlivé tvarovky v prípade potreby zatlčte hlbšie gumovým kladivkom.

Po tom, čo si pieskovo-cementová zmes sadla, nakoniec buď po častiach nanášajte škárovaciu maltu (prebytočnú maltu na dlaždiciach ihneď odstraňujte mokrou hubou), alebo postupujte podľa metódy liatia. Pri metóde liatia sa namiešaná škárovacia hmota nevplavuje, ale leje sa priamo do nerovnako širokých škár (5 až 50 mm) a mierne cez okraj. Po cca 30 až 45 minútach zoškrabnete prečnievajúcu škárovaciu maltu murárskou lyžicou do roviny. Potom škáry vyhladíte mokrou hubou a okraje dosiek očistíte.

Tip

Alternatívne povrchy chodníkov

Namiesto dláždených chodníkov môžete zvoliť taktiež povrch z farbeného štrku, okruhliakov, drevených štiepok alebo mulčovacej kôry, ktorých kladenie je rýchle. Výhoda oboch posledných menovaných: Ak odrezky vetví rozdrvíte vlastnými silami, sú drevené štiepky za nulovú sadzbu a vy po nich chodíte ako po mäkkej lesnej pôde. Štiepky aj mulčovaciu kôru však musíte častejšie obnovovať.

Náradie a materiál

 • Metla 
 • Kropiaca kanva
 • Gumové kladivo
 • Murárska lyžica
 • Prírodný kameň podľa potreby (tu: hrubo lámaná polygonálne dlažba)
 • Malta na škárovanie prírodného kameňa
 • Piesok
 • Lopata
 • Huba
 • Vodováha
 • Cement

Galéria

Chodníky z lámaného prírodného kameňa pôsobia veľmi prirodzene a zdobia každú udržiavanú záhradu.

Na pripravenú plochu pokladajte do zmesi z piesku a cementu zvolené tvary.

Dlažobné tvarovky pokladajte tak, aby mali rovnakú výškovú úroveň (vodováha).

Nakoniec naneste škárovaciu maltu, ktorá zabráni tomu, aby sa neskôr šírila burina. Prebytočnú maltu ihneď odstráňte vodou a špongiou.